Navegador per a documents de text

El Navegador mostra les diverses parts del document, com ara els encapƧalaments, les taules, els marcs, els objectes i els enllaƧos.

  1. Premeu F5 per obrir el Navegador.

  2. Per saltar rĆ pidament a una posiciĆ³ del document, feu doble clic a un element de la finestra Navegador o introduĆÆu el nĆŗmero de pĆ gina pertinent al quadre de text del botĆ³ de selecciĆ³ de pĆ gina.

Navegador per a la visiĆ³ general de documents

Navegador