Canviar el nivell d'esquema de llistes numerades i de llistes amb pics

Chapter Numbering