Creació d'una taula de continguts

La millor manera de generar una taula de continguts consisteix a aplicar els estils de paràgraf d'encapçalament predefinits, com ara "Encapçalament 1", als paràgrafs que vulgueu incloure a la taula de continguts. Una vegada aplicats estos estils ja podreu crear la taula de continguts.

Per inserir una taula de continguts

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu crear la taula de continguts.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. Seleccioneu "Taula de continguts" en el quadre Tipus.

  4. Seleccioneu les opcions que vulgueu.

  5. Feu clic a D'acord.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Per actualitzar d'una taula de continguts

Realitzeu una de les accions següents:

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents