Enllaç

Enllaça el marc seleccionat amb el marc següent. El text flueix automàticament d'un marc a l'altre.

Icona

Enllaça els marcs

Inserir, editar i enllaçar marcs de text