Camps

Actualitza el contingut de tots els camps en el document actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Actualitza - Camps

Tecla F9