Formatació de la pàgina

Actualitza els formats de pàgina en el document i torna a calcular el nombre total de pàgines que es visualitza en la Barra d'estat.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Actualitza - Formatació de la pàgina


En els documents llargs, l'actualització de la formatació de la pàgina pot tardar una mica.