Configuració de les notes al peu i finals

Especifica la configuració de visualització de les notes al peu i les notes finals.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Notes al peu/finals


Notes al peu

Indica la formatació de les notes al peu i al final.

Notes finals

Especifica la formatació per a les notes finals. El tipus de numeració de les notes finals i els estils que s'aplicaran són les opcions disponibles.