Aplica

Formata automàticament el fitxer d'acord amb les opcions que heu establit a Eines - Opcions de correcció automàtica.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Desactivació de la correcció automàtica

Quan apliqueu formats automàtics, s'apliquen les normes següents:

Correcció automàtica per als encapçalaments

Un paràgraf es formata com a encapçalament quan es compleixen les condicions següents:

  1. el paràgraf comença amb una lletra majúscula

  2. el paràgraf no acaba amb un signe de puntuació

  3. paràgraf buit per sobre i per sota del paràgraf

Correcció automàtica per a pics i numeració

Per crear una llista amb pics, escriviu un guionet (-), un asterisc (*) o un signe més (+) seguit d'un espai o d'un tabulador, al començament d'un paràgraf.

Per crear una llista numerada, escriviu un nombre seguit d'un punt (.), seguit d'un espai o d'un tabulador al començament del paràgraf.

Icona de nota

La numeració automàtica només s'aplica als paràgrafs formatats amb els estils de paràgraf Estàndard, Cos del text o Sagnat del cos del text.


Correcció automàtica per a les línies de separació

Si escriviu tres o més guionets (---), ratlles baixes (___) o signes d'igual (===) en línia i després premeu Retorn, el paràgraf es reemplaça per una línia horitzontal igual d'ampla que la pàgina. De fet, la línia és la vora inferior del paràgraf anterior. S'apliquen les regles següents:

  1. Tres guionets (-) es converteixen en una sola línia (0,05 punts de gruix, 0,75 mm d'espaiat).

  2. Tres guionets baixos (_) es converteixen en una sola línia (1 punt de gruix, 0,75 mm d'espaiat).

  3. Tres signes d'igual (=) es converteixen en una línia doble (1,10 punts de gruix, 0,75 mm d'espaiat).