Format de la taula

Especifica les propietats de la taula seleccionada, per exemple, el nom, l'alineació, l'espaiat, l'amplària de la columna, els vores i el fons.

Per accedir a esta orde...

Choose Table - Properties


Taula

Especifiqueu la mida, la posició, l'espaiat i les opcions d'alineació per a la taula seleccionada.

Flux de text

Defineix les opcions de flux de text d'abans i de després de la taula.

Columnes

Especifiqueu les propietats de l'amplària de la columna.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Fons

Definiu el color o el gràfic de fons.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.