Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i el format per a l'estil de pàgina actual, inclosos els marges de la pàgina, les capçaleres i els peus, així com el fons de la pàgina.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Pàgina

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pàgina

Permet definir els formats de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Fons

Definiu el color o el gràfic de fons.

Capçalera

Afig una capçalera a l'estil de pàgina actual. Una capçalera és una àrea, situada al marge superior de la pàgina, on podeu inserir text o gràfics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Graella de text

Afig una graella de text a l'estil de pàgina actual. Esta opció només està disponible si s'ha habilitat la compatibilitat amb les llengües asiàtiques a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.