Marc

Insereix un marc que es pot utilitzar per crear un format d'una o més columnes de text i objectes.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Marc

TrieuFormat â–¸ Marc i objecte â–¸ Propietats

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Insereix un marc manualment


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Per suprimir un marc, feu clic a la vora del marc i, a continuaciĂł, premeu Suprimeix.

Si veieu fletxes vermelles petites al començament i al final del text en el marc, utilitzeu les tecles de fletxa per desplaçar-vos pel text restant.

En l'àrea de previsualització del diàleg Marc, el marc està representat per un rectangle verd, i l'àrea de referència per un rectangle roig.

També podeu previsualitzar els efectes quan canvieu l'àncora del marc a "Com a caràcter". La "Línia de base" es dibuixa en roig, "Caràcter" és l'alçària del tipus de lletra i "línia" és l'alçària de la línia, amb el marc inclòs.

Tipus

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Opcions

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Ajusta

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Enllaç

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Fons

Definiu el color o el grĂ fic de fons.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pĂ gina, un marc o una secciĂł.

Macro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona a la barra d'eines Insereix:

Dibuixa un marc on heu arrossegat el document. Feu clic a la fletxa al costat de la icona per seleccionar el nombre de columnes del marc.

Icona

Insereix un marc manualment

UtilitzaciĂł de tecles de drecera (accessibilitat del LibreOffice Writer)

Inserir, editar i enllaçar marcs de text