Entrades (índex de taules)

Especifiqueu el format per a les entrades d'un índex de taules.

Per accedir a esta orde...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz34 not found).


Nivell

Seleccioneu el nivell que voleu definir.

Un índex de taules només té un nivell d'índex.

Estructura i formatació

La línia Estructura mostra el codi de la taula de continguts pel nivell d'encapçalament seleccionat. Per canviar l'aparença d'un nivell d'encapçalament podeu introduir codis o text als quadres buits d'esta línia. També podeu fer clic en un quadre buit o en un codi i, a continuació, fer clic a un botó de codi.

Text de l'entrada (E)

Insereix el text de l'encapçalament del capítol.

Tabulador (T)

Insereix un tabulador. Per afegir punts líders al tabulador, seleccioneu un caràcter en el quadre Caràcter de farciment. Per canviar la posició del tabulador, introduïu un valor en el quadre Posició del tabulador, o activeu la casella de selecció Alinea a la dreta.

Número de pàgina (#)

Insereix el número de pàgina de l'entrada.

Informació del capítol

Insereix informació del capítol, com ara l'encapçalament i el número de capítol. Seleccioneu la informació que voleu visualitzar en el quadre Entrada del capítol.

Entrada del capítol

Seleccioneu la informació del capítol que voleu incloure en l'entrada d'índex.

Avalua fins al nivell

Introduïu el màxim nivell de profunditat dins la jerarquia fins al qual es mostraran els objectes en l'índex generat.

Estil de caràcter

Especifiqueu l'estil de formatació per a la part seleccionada en la línia Estructura.

Edita

Obri un diàleg on podeu editar l'estil del caràcter seleccionat.

Caràcter de farciment

Seleccioneu la capçalera de tabulació que voleu utilitzar.

Posició del tabulador

Introduïu la distància que cal deixar entre el marge esquerre de la pàgina i el tabulador.

Alinea a la dreta

Alinea el tabulador al marge dret de la pàgina.

Format

Només visible en fer clic al botó E# a la línia Estructura. Seleccioneu si voleu mostrar el número del capítol amb separador o sense.

Avalua fins al nivell

Introduïu el màxim nivell de profunditat dins la jerarquia fins al qual es mostraran els objectes en l'índex generat.

Posició del tabulador relativa al sagnat de l'estil de paràgraf

Posiciona el tabulador en relació amb el valor "sagnar des de l'esquerra" definit a l'estil de paràgraf seleccionat a la pestanya Estils. Si no, el tabulador es posicionarà en relació amb el marge de text de l'esquerra.