Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Índexs i taules


Entrada

Marca el text seleccionat com a entrada de l'Ă­ndex o de la taula de continguts.

Entrada bibliogrĂ fica

Insereix una referència bibliogràfica.

Table of Content, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.