Nota al peu/Nota final

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Per accedir a esta orde...

TrieuInsereix ▸ Nota al peu i nota al final ▸ Nota al peu o nota al final

Obri el menú contextual i trieu Nota al peu/Nota final (nota al peu/nota final inserida)

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Insereix una nota al peu directament


Numeració

Seleccioneu el tipus de numeració que voleu utilitzar per a les notes al peu i les notes finals.

Automàtic

Assigna automàticament números consecutius a les notes al peu o a les notes finals que inseriu. Per canviar els paràmetres de la numeració automàtica, trieu Eines - Notes al peu/finals.

Caràcter

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Choose

Insereix un caràcter especial com a àncora de nota al peu o de nota final.

Tipus

Seleccioneu si voleu inserir una nota al peu o una nota final. La numeració de la nota final és independent de la numeració de la nota al peu.

Nota al peu

Insereix una àncora de la nota al peu en la posició actual del cursor en el document, i afig una nota al peu a la part inferior de la pàgina.

Nota final

Insereix una àncora de nota final a la posició actual del cursor en el document, i afig una nota final al final del document.

Consells per treballar amb notes al peu.