Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza - Noms dels camps

+F9


Per a canviar la visualització de camp per defecte de continguts de camp a noms de camp, trieu - LibreOffice Writer - Visualització i, a continuació, activeu la casella de selecció Codis de camp a l'àrea Visualitza.

Quan imprimiu un document amb Visualitza - Nom dels camps habilitat, se vos demanarà que inclogueu els noms de camp en la còpia impresa.