Navegació

Si feu clic en esta icona del Navegador o a la part inferior dreta de la finestra del document, apareixerà una barra d'eines que vos permetrà triar entre les diferents destinacions d'un mateix document. Llavors podreu utilitzar les icones de fletxa amunt i avall per col·locar el cursor de text del document a l'objectiu anterior o al següent.

Feu clic al botó amunt per desplaçar-vos a la pàgina o a l'objecte anterior.

Feu clic al botó avall per desplaçar-vos a la pàgina o a l'objecte següent.

Per defecte, sempre que no hàgeu seleccionat cap altre objecte, els botons de cursor salten a la pàgina anterior o següent del document. Els botons de cursor són de color negre quan navegueu per les pàgines i de color blau si salteu a altres objectes.

Majoritàriament, les entrades corresponen a les que hi ha al quadre de selecció Navegador. També podeu seleccionar altres destinacions on saltar. Un exemple són els recordatoris, que podeu establir amb la icona Estableix un recordatori en el Navegador. Podeu seleccionar un objecte d'entre les opcions següents de la barra d'eines Navegació: taula, marc de text, gràfics, objecte OLE, pàgina, encapçalament, recordatori, objecte de dibuix, camp de control, secció, marcador, selecció, nota al peu, nota, entrada d'índex, fórmula de taula, fórmula de taula incorrecta.

Per a les fórmules de taula, podeu saltar a totes les fórmules de taula situades en el document o només a aquelles que són incorrectes. Per a les fórmules incorrectes, salteu només a les fórmules que produït errors. El programa omet les fórmules que produeixen errors (les que referencien fórmules incorrectes).

Treballar amb la barra Navegació

Obriu la barra d'eines Navegació fent clic a la icona que es troba a la barra de desplaçament vertical. Podeu desacoblar la barra d'eines si l'arrossegueu i la dipositeu a la pantalla.

Feu clic a la icona dels tipus d'objectes pels quals voleu navegar. Després feu clic en un dels botons de cursor "Objecte anterior" o "Objecte següent". Els noms d'estos botons indiquen el tipus d'objecte que heu seleccionat. El cursor de text es troba a qualsevol dels objectes que heu seleccionat.

Icona de consell

Podeu configurar el LibreOffice segons les vostres preferències específiques per navegar dins d'un document. Per fer-ho, trieu Eines - Personalitza. Les diferents taules per adaptar els menús, les entrades del teclat o les barres d'eines contenen diverses funcions per navegar pel document a l'àrea "Navegació". D'esta manera podeu saltar a les etiquetes d'índex amb les funcions "A l'etiqueta d'índex següent/anterior".


Repeteix la busca

Amb la icona Repeteix la busca de la barra d'eines Navegació podeu repetir una busca que heu començat amb el diàleg Busca i reemplaça. Per dur a terme esta acció, feu clic a la icona. Els botons de cursor blaus de la barra de desplaçament vertical ara ofereixen les opcions Continua la busca cap avant i Continua la busca cap arrere. Si feu clic a una de les cares de la fletxa, la busca continuarà per al terme introduït en el diàleg Busca i reemplaça.