Barra d'estat

La barra d'estat mostra la informació del document actiu.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Modificació del document

Si encara no s'han guardat els canvis al document, es mostra un "*" en este camp a la barra d'estat. Això també s'aplica als documents nous que encara no s'han guardat.