Eines

Utilitzeu este menú per obrir i editar el catàleg de símbols, o per importar una fórmula externa com a fitxer de dades o via el porta-retalls. La interfície del programa es pot ajustar a les vostres necessitats. També podeu canviar les opcions del programa.

Símbols

Obri el diàleg Símbols, on podeu seleccionar els símbols que vulgueu inserir en una fórmula.

Importa una fórmula

Esta orde obri un diàleg que permet importar una fórmula.

Importa MathML des del porta-retalls

Esta orde transforma contingut MathML del porta-retalls en StarMath i l'insereix en la posició actual del cursor..

Personalitza

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.