Edita

Les ordes d'este menú s'utilitzen per editar fórmules. A més de les ordes bàsiques (per exemple, la còpia de continguts), hi ha funcions específiques del LibreOffice Math com ara la busca d'espais reservats o d'errors.

Desfés

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Refés

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Selecciona-ho tot

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Marcador següent

Mou el cursor al marcador següent (cap a la dreta).

Marcador anterior

Mou el cursor al marcador anterior (cap a l'esquerra).

Error següent

Mou el cursor a l'error següent (cap a la dreta).

Error anterior

Mou el cursor a l'error anterior (cap a l'esquerra).