Altres símbols

Mostra símbols matemàtics diversos.

Per accedir a esta orde...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordes i trieu Altres

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Símbols en detall

Icona

Parcial

Insereix el símbol per a una diferenciació parcial. Orde per a la finestra d'ordes: partial.

Icona

Infinit

Insereix el símbol d'infinit. Orde per a la finestra d'ordes: infinity o infty.

Icona

Nabla

Insereix el símbol per a un operador de vector nabla. Orde per a la finestra d'ordes: nabla.

Icona

Existeix

Insereix el símbol per a un quantificador existencial. Orde per a la finestra d'ordes: exists.

Icona

No existeix

Insereix el símbol per a un quantificador existencial. Orde per a la finestra d'ordes: notexists

Icona

Per a tots

Insereix el símbol per a un quantificador universal "per a tots". Orde per a la finestra d'ordes: forall.

Icona

h barrada

Insereix el símbol per a la constant d'h barrada. Orde per a la finestra d'ordes: hbar.

Icona

Lambda barrada

Insereix el símbol per a una lambda barrada. Orde per a la finestra d'ordes: lambdabar.

Icona

Part real

Insereix el símbol per a la part real d'un nombre complex. Orde per a la finestra d'ordes: re.

Icona

Part imaginària

Insereix el símbol per a la part imaginària d'un nombre complex. Orde per a la finestra d'ordes: im.

Icona

p de Weierstrass

Esta icona insereix un símbol per a la funció p de Weierstrass. Orde per a la finestra d'ordes: wp.

Icona

Fletxa esquerra

Esta icona insereix una fletxa esquerra. Orde per a la finestra d'ordes: leftarrow.

Icona

Fletxa dreta

Esta icona insereix una fletxa dreta. Orde per a la finestra d'ordes: rightarrow.

Icona

Fletxa amunt

Esta icona insereix una fletxa amunt. Orde per a la finestra d'ordes: uparrow.

Icona

Fletxa avall

Esta icona insereix una fletxa cap avall. Orde per a la finestra d'ordes: downarrow.

Icona

El·lipsi

Esta icona insereix una el·lipsi (tres punts baixos horitzontals). Orde per a la finestra d'ordes: dotslow

Icona

El·lipsi d'eix matemàtic

Esta icona insereix una el·lipsi d'eix (tres punts horitzontals centrats verticalment). Orde per a la finestra d'ordes: dotsaxis

Icona

El·lipsi vertical

Esta icona insereix una el·lipsi vertical (tres punts verticals). Orde per a la finestra d'ordes: dotsvert

Icona

El·lipsi diagonal cap amunt

Esta icona insereix una el·lipsi diagonal cap amunt (tres punts en diagonal de baix a l'esquerra cap a dalt a la dreta). Orde per a la finestra d'ordes: dotsup o dotsdiag

Icona

El·lipsi diagonal cap avall

Esta icona insereix una el·lipsi diagonal cap avall (tres punts en diagonal des de dalt a l'esquerra fins a baix a la dreta). Orde per a la finestra d'ordes: dotsdown

Podeu introduir una èpsilon inversa escrivint backepsilon a la finestra d'ordes.

Per inserir un espai reservat en una fórmula, escriviu <?> a la finestra d'ordes.