Intervals d'integrals i sumes, mida del tipus de lletra

Este exemple vos mostra com es poden utilitzar diversos tipus i mides de lletra a les fórmules del LibreOffice Math.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]