Exemples del LibreOffice Math

A continuació vos oferim una llista d'exemples de fórmules del LibreOffice Math.

Símbols amb índexs

L'exemple seg√ľent explica com es poden crear s√≠mbols amb √≠ndexs al LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjan√ßant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra f√≥rmula.

Símbols amb índexs

Este és un altre exemple de creació de símbols amb índexs al LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Símbols amb índexs

A continuació es mostra un tercer exemple de com es pot utilitzar el LibreOffice Math per crear símbols amb índexs. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Matriu

Este exemple vos mostra com es pot crear una matriu al LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Matriu amb mides de lletra diferents

Este exemple vos mostra com es pot crear una matriu amb mides de lletra diferents al LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Matriu en negreta

Este exemple vos mostra com es pot crear una matriu en negreta al LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Funcions

Este exemple vos mostra com es poden crear funcions amb el LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Arrel quadrada

Este exemple vos mostra com es pot crear una arrel quadrada amb el LibreOffice Math. Podeu copiar este exemple a la finestra d'ordes mitjançant el porta-retalls i utilitzar-lo per a la vostra fórmula.

Intervals d'integrals i sumes, mida del tipus de lletra

Este exemple vos mostra com es poden utilitzar diversos tipus i mides de lletra a les fórmules del LibreOffice Math.

Atributs

Esta secció conté un exemple de com es poden utilitzar diversos atributs a les fórmules del LibreOffice Math.