Operacions amb conjunts

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Per accedir a esta orde...

Obriu el men√ļ contextual de la finestra d'ordes i trieu Operacions amb conjunts

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

Operacions amb conjunts en detall:

Icona

Inclòs a

Utilitzeu la icona per inserir l'operador de conjunts inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> in <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona

No inclòs a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> notin <?> a la finestra d'ordes.

Icona

Inclou

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts inclou amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> owns <?> o <?> ni <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt buit

Utilitzeu esta icona per inserir un conjunt buit. També podeu escriure emptyset a la finestra d'ordes per inserir un conjunt buit en el document.

Icona

Intersecció

Utilitzeu esta icona per inserir dos espais reservats amb l'operador de conjunts intersecció de conjunts. També podeu introduir <?> intersection <?> a la finestra d'ordes.

Icona

Unió

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts unió amb dos espais reservats. També podeu introduir <?> union <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona

Diferència

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts diferència. També podeu introduir <?> setminus <?> o <?> bslash <?> a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt quocient

Utilitzeu esta icona per inserir una barra inclinada per a la creació d'un conjunt quocient amb dos espais reservats. Escriviu <?>slash<?> a la finestra d'ordes per obtindre el mateix resultat.

Icona

Àlef

Utilitzeu esta icona per inserir un nombre cardinal. Podeu aconseguir el mateix resultat introduint aleph a la finestra d'ordes.

Icona

Subconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt. També podeu introduir <?>subset<?> directament a la finestra d'ordes.

Icona

Subconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>subseteq<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Superconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>supset<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Superconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt o igual a amb dos espais reservats. De manera alternativa, podeu introduir <?>supseteq<?> a la finestra d'ordes.

Icona

No subconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubset<?> a la finestra d'ordes.

Icona

No subconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir <?>nsubseteq<?> a la finestra d'ordes.

Icona

No superconjunt

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupset<?> a la finestra d'ordes.

Icona

No superconjunt o igual a

Utilitzeu esta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>nsupseteq<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt dels nombres naturals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres naturals. També podeu escriure setn a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt dels nombres enters

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres enters. També podeu escriure setz a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt dels nombres racionals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres racionals. També podeu escriure setq directament a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt dels nombres reals

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres reals. També podeu introduir setr a la finestra d'ordes.

Icona

Conjunt dels nombres complexos

Utilitzeu esta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres complexos. També podeu introduir setc a la finestra d'ordes.

Icona d'avís

Assegureu-vos de deixar espais (separacions) entre els valors i les ordes quan les introdu√Įu manualment a la finestra d'ordes per garantir que l'estructura siga correcta.