Funcions

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Per accedir a esta orde...

Obriu el men√ļ contextual a la finestra d'ordes i trieu Funcions

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Llista de funcions

Icona

Funció exponencial natural

Insereix una funció exponencial natural. També podeu escriure func e^<?> directament a la finestra d'ordes.

Icona

Logaritme natural

Insereix un logaritme natural (de base e) amb un espai reservat. També podeu escriure ln(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Funció exponencial

Insereix una funció exponencial amb un espai reservat. També podeu escriure exp(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Logaritme

Insereix un logaritme (de base 10) amb un espai reservat. També podeu escriure log(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Potència

Insereix x elevada a la potència y. També podeu escriure <?>^{<?>} a la finestra d'ordes. Podeu reemplaçar el caràcter ^ per rsup o sup.

Icona

Sinus

Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escriure sin(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Cosinus

Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure cos(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Tangent

Insereix una funció tangent amb un espai reservat. També podeu escriure tan<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Cotangent

Insereix un símbol de cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure cot(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Sinus hiperbòlic

Insereix un sinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure sinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arrel quadrada

Insereix un símbol d'arrel quadrada amb un espai reservat. També podeu escriure sqrt(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Cosinus hiperbòlic

Insereix un símbol de cosinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure cosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Tangent hiperbòlica

Insereix un símbol de tangent hiperbòlica amb un espai reservat. També podeu escriure tanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Cotangent hiperbòlica

Insereix un símbol de cotangent hiperbòlica amb un espai reservat. Podeu escriure coth(<?>) directament a la finestra d'ordes.

Icona

Arrel enèsima

Insereix una funció arrel enèsima amb dos espais reservats. També podeu escriure nroot n x a la finestra d'ordes.

Icona

Arc sinus

Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També podeu escriure arcsin(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc cosinus

Insereix un símbol d'arc cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure arccos(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc tangent

Insereix una funció arc tangent amb un espai reservat. També podeu escriure arctan(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc cotangent

Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure arccot(<?>) directament a la finestra d'ordes.

Icona

Valor absolut

Insereix un signe de valor absolut amb un espai reservat. També podeu escriure abs(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc sinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arsinh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc cosinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcosh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc tangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc tangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure artanh(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Arc cotangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcoth(<?>) a la finestra d'ordes.

Icona

Factorial

Insereix el signe de factorial amb un espai reservat. També podeu escriure fact <?> directament a la finestra d'ordes.

Icona de consell

També podeu assignar un índex o un exponent a una funció. Per exemple, si escriviu sin^2x, obtindreu la funció "sinus elevat a 2x".


Icona d'avís

Quan escriviu funcions manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que algunes funcions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3).