Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Per accedir a esta orde...

Obriu el men√ļ contextual a la finestra d'ordes i trieu Operadors unaris/binaris

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Operadors unaris i binaris

Icona

Més

Insereix un signe de més amb un espai reservat. També podeu escriure +<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Menys

Insereix un signe de menys amb un espai reservat. També podeu escriure -<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Més/Menys

Insereix un més/menys amb un espai reservat. També podeu escriure +-<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Menys/Més

Insereix un signe de menys/més amb un espai reservat. També podeu escriure -+<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Suma (més)

Insereix un més amb dos espais reservats. També podeu escriure<?>+<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Multiplicació (punt)

Insereix un operador punt amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>cdot<?> a la finestra d'ordes.

Icono

Multiplicació (x)

Insereix un signe de multiplicació amb la forma 'x' amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>times<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Multiplicació (*)

Insereix un signe de multiplicació amb forma d'asterisc amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>*<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Resta

Insereix un signe de resta amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>-<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Divisió (fracció)

Insereix una fracció amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>over<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Divisió

Insereix un signe de divisió amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>div<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Divisió (barra inclinada)

Insereix una barra inclinada '/' amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>/<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Booleà NOT

Insereix un booleà NOT amb un espai reservat. També podeu escriure neg<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Booleà AND

Insereix un booleà AND amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>and<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Booleà OR

Insereix un booleà OR amb dos espais reservats. També podeu escriure <?>or<?> a la finestra d'ordes.

Icona

Concatena

Insereix un signe de concatenació amb dos espais reservats. També podeu escriure circ a la finestra d'ordes.

Tamb√© podeu inserir operadors unaris definits per l'usuari escrivint uoper a la finestra d'ordes, seguida de la sintaxi per al car√†cter. Esta funci√≥ √©s √ļtil per incorporar car√†cters especials a una f√≥rmula. Per exemple, l'orde uoper %theta x genera una lletra grega zeta min√ļscula (un component del joc de car√†cters del LibreOffice Math). Tamb√© podeu inserir car√†cters no inclosos en el joc de car√†cters del LibreOffice triant-los a Eines - S√≠mbols - Edita.

Tamb√© podeu inserir ordes bin√†ries definides per l'usuari escrivint boper a la finestra d'ordes. Per exemple, l'orde y boper %theta x crea una lletra grega zeta min√ļscula precedida d'una y i seguida d'una x. Tamb√© podeu inserir car√†cters no inclosos en el joc de car√†cters del LibreOffice triant Eines - S√≠mbols - Edita.

Si escriviu <?>oplus<?> a la finestra d'ordes inserireu al vostre document un operador de suma encerclat.

Escriviu <?>ominus<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de resta encerclat.

Escriviu <?>odot<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de punt encerclat a la fórmula.

Escriviu <?>odivide<?> a la finestra d'ordes per inserir un operador de divisió encerclat a la fórmula.

Escriviu a wideslash b a la finestra d'ordes per crear dos car√†cters amb una barra inclinada (de baix a l'esquerra a dalt a la dreta) entre tots dos. Els car√†cters se situen de tal manera que tot el que hi ha a l'esquerra de la barra √©s a dalt, mentre que tot el que queda a la dreta √©s a baix. L'orde tamb√© est√† disponible al men√ļ contextual de la finestra d'ordes.

Escriviu a widebslash b a la finestra d'ordes per generar dos car√†cters amb una barra inversa (de dalt a l'esquerra a baix a la dreta) entre tots dos. Els car√†cters se situen de tal manera que tot el que hi ha a l'esquerra de la barra √©s a baix, mentre que tot el que queda a la dreta √©s a dalt. Esta orde tamb√© est√† disponible al men√ļ contextual de la finestra d'ordes.

Escriviu sub o sup a la finestra d'ordes per a afegir subíndexs i superíndexs a la vostra fórmula; per exemple: a sub 2.

Icona de consell

Si voleu utilitzar els dos punts ¬ę:¬Ľ com a signe de divisi√≥ trieu Eines - S√≠mbols o feu clic a la icona S√≠mbols de la barra Eines. Feu clic al bot√≥ Edita del di√†leg que s'obri i seleccioneu el conjunt de s√≠mbols Especial. Introdu√Įu un nom significatiu al costat de S√≠mbol, per exemple, ¬ędivideix¬Ľ, i a continuaci√≥ feu clic als dos punts en el conjunt de s√≠mbols. Feu clic a Afig i despr√©s a D'acord. Feu clic a D'acord per tancar tamb√© el di√†leg S√≠mbols. Ara ja podreu utilitzar el s√≠mbol nou, en este cas els dos punts, introduint-ne el nom a la finestra d'ordes; per exemple, a %divideix b = c.


Icona d'avís

Quan introdu√Įu informaci√≥ manualment a la finestra d'ordes, tingueu en compte que alguns operadors necessiten espais entre els elements perqu√® l'estructura siga correcta, sobretot si utilitzeu valors en lloc d'espais reservats en els operadors, per exemple, si genereu una divisi√≥ 4 div 3 o a div b.