Quant a les capes

Les capes estan disponibles al LibreOffice Draw, però no ho estan al LibreOffice Impress. Les capes permeten assemblar els elements d'una pàgina que estan relacionats. Imagineu les capes com a espais de treball individuals que podeu amagar de la visualització i de la impressió, o que també podeu bloquejar.

Les capes no determinen l'orde d'apilament dels objectes de la pàgina, excepte en el cas de la capa Controls, que sempre trobareu al davant de la resta de capes.

L'orde d'apilament dels objectes de la pàgina queda determinat per l'orde en què afegiu els objectes. Podeu reorganitzar l'orde d'apilament des de Modifica - Organitza.

Les àrees d'una capa que no contenen objectes són transparents.

El LibreOffice Draw proporciona tres capes per defecte:

No podeu suprimir ni canviar el nom de les capes per defecte. Podeu afegir les vostres pròpies capes des d'Insereix - Capa.

La capa Format és l'espai de treball per defecte, i determina la ubicació dels espais reservats per al títol, el text i l'objecte de la pàgina.

La capa Controls pot utilitzar-se per als botons que tenen una acció assignada, però no s'ha d'imprimir. Establiu les propietats de la capa com a no imprimible. Els objectes de la capa Controls sempre apareixen al davant dels objectes d'altres capes.

La capa Línies de dimensió vos permet dibuixar, per exemple, les línies de dimensió. Si feu que les capes es mostren o s'amaguin, podeu commutar fàcilment l'estat de les línies, i activar-les o desactivar-les.

Icona de consell

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).