Efectes 3D

Especifica les propietats d'un objecte 3D o converteix un objecte 2D en 3D.

Geometria

Ajusta la forma de l'objecte 3D seleccionat. Només podeu modificar la forma dels objectes 3D que s'hagen creat a partir de la conversió d'un objecte 2D. Per convertir un objecte 2D en un de 3D, seleccioneu l'objecte, feu-hi clic amb el botó dret i trieu Converteix - En 3D o bé Converteix - En un objecte de gir 3D.

Ombreig

Defineix les opcions d'ombreig i d'ombra per a l'objecte 3D seleccionat.

Il·luminació

Definiu la font de llum per a l'objecte 3D seleccionat.

Textures

Sets the properties of the surface texture for the selected 3D object. This feature is only available after you apply a surface texture to the selected object. To quickly apply a surface texture, open the Gallery, hold down Shift+, and then drag an image onto the selected 3D object.

Material

Canvia la coloració de l'objecte 3D seleccionat.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Format - Efectes 3D