Data (variable)

Insereix la data actual a la diapositiva en forma de camp variable. La data s'actualitza automĂ ticament quan torneu a carregar el fitxer.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Camp - Data (variable)


Per a editar un camp inserit a la diapositiva, feu-hi doble clic, poseu el cursor davant del primer carĂ cter del camp i trieu Edita â–¸ Camps.