Duplica

Crea una o diverses còpies d'un objecte seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Trieu Edita â–¸ Duplica

Maj+F3


DuplicaciĂł d'objectes

Nombre de còpies

Introduïu el nombre de còpies que voleu fer.

Valors seleccionats

Icona

Introdueix els valors de l'amplària i l'alçària de l'objecte seleccionat als quadres de l'eix X i l'eix Y respectivament, així com el color d'emplenament al quadre Inici. No s'introdueix l'angle de gir de l'objecte seleccionat.

Emplaçament

Defineix la posiciĂł i el gir d'un objecte duplicat en relaciĂł amb l'objecte seleccionat.

Eix X

IntroduĂŻu la distĂ ncia horitzontal entre els centres de l'objecte seleccionat i l'objecte duplicat. Els valors positius desplacen l'objecte duplicat cap a la dreta i els valors negatius el desplacen cap a l'esquerra.

Eix Y

IntroduĂŻu la distĂ ncia vertical entre els centres de l'objecte seleccionat i l'objecte duplicat. Els valors positius desplacen l'objecte duplicat cap amunt i els valors negatius el desplacen cap avall.

Angle

Introduïu l'angle (de 0 a 359 graus) amb què voleu girar l'objecte duplicat. Els valors positius giren l'objecte duplicat en el sentit de les agulles del rellotge i els valors negatius en sentit contrari.

AmpliaciĂł

Defineix la mida d'un objecte duplicat.

AmplĂ ria

Introduïu la quantitat amb què voleu ampliar o reduir l'amplària de l'objecte duplicat.

Alçària

Introduïu la quantitat amb què voleu ampliar o reduir l'alçària de l'objecte duplicat.

Colors

Defineix els colors per a l'objecte seleccionat i l'objecte duplicat. Si feu més d'una còpia, estos colors defineixen els punts d'inici i de final d'un degradat de color.

Inici

Trieu un color per a l'objecte seleccionat.

Final

Trieu un color per a l'objecte duplicat. Si esteu fent més d'una còpia, este color s'aplica a l'última còpia.

EstĂ ndard

Reinicialitza els valors visibles al diàleg als valors per defecte de la instal·lació.

Icona d'avĂ­s

No apareix cap confirmaciĂł abans que es tornen a carregar els valors per defecte.