General

La pàgina General del diàleg Visualitza el certificat mostra informació bàsica sobre el certificat.