Camí del certificat

La pàgina Camí del certificat del diàleg Visualitza el certificat mostra la ubicació i l'estat del certificat.