Opcions del diagrama

Defineix els parĂ metres generals per als diagrames.

Per accedir a esta orde...

Choose - Charts.


Colors per defecte

Assigna colors a les files de dades. Els paràmetres només s'apliquen als diagrames nous.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.