Opcions del LibreOffice Impress

Defineix diversos paràmetres per a nous documents de presentació, com ara el contingut que es mostrarà, la unitat de mesura utilitzada i l'alineació de la graella.

Per accedir a esta orde...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


General

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Visualització

Especifica els modes de visualització disponibles. Si seleccioneu una visualització alternativa, podreu accelerar la visualització en pantalla mentre editeu la presentació.

Graella

Defineix els paràmetres de graella per crear i moure objectes.

Imprimeix

Specifies print settings within a drawing or presentation document.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.