Taula

Defineix l'aparença dels canvis al document.

Especifica els paràmetres per defecte per a columnes i files i el mode de taula. També especifica els valors estàndard per moure i inserir columnes i files. Per obtindre més informació, consulteu .

Per accedir a esta orde...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Per defecte

Defineix els paràmetres per defecte per a totes les taules de text que es creen als documents de text.

Encapçalament

Especifica que la primera fila de la taula es formata amb l'estil de paràgraf «Encapçalament de la taula».

Repeteix a cada pàgina

Especifica si l'encapçalament de la taula es porta a la pàgina nova després d'un salt de pàgina.

No partisques (no en HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Vora

Specifies that table cells have a border by default.

Entrada en taules

Reconeixement de nombres

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

Icona de nota

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Si no activeu la casella Reconeixement de nombres, els nombres es guarden en format de text i s'alineen a l'esquerra automàticament.

Reconeixement del format numèric

Si l'opció Reconeixement del format numèric no està activada, només s'admetrà el format que s'haja definit a la cel·la. Qualsevol altra entrada restablirà el format a Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Alineació

Specifies that numbers are always bottom right aligned in the cell. If this field is not marked numbers are always top left aligned in the cell.

Icona de nota

La formatació directa no queda afectada pel camp Alineació. Si centreu directament el contingut de la cel·la, este seguirà centrat independentment de si es tracta de text o de nombres.


Maneig del teclat

Desplaça les cel·les

Defineix els paràmetres per defecte per moure files i columnes amb el teclat.

Fila

Specifies the value to be used for moving a row.

Columna

Specifies the value to be used for moving a column.

Insereix una cel·la

Especifica els paràmetres per defecte per inserir files i columnes amb el teclat.

Fila

Specifies the default value for inserting rows.

Columna

Specifies the default value for inserting columns.

Comportament de les files/columnes

Determina l'efecte relatiu de files i columnes en files o columnes adjacents, així com en tota la taula.

Fix

Specifies that changes to a row or column only affect the corresponding adjacent area.

Fix, proporcional

Specifies that changes to a row or column have an effect on the entire table.

Variable

Specifies that changes to a row or column affect the table size.