Opcions de Carrega/guarda

Especifica els parĂ metres generals de Carrega/guarda.

Per accedir a esta orde...

Choose - Load/Save.


General

A la secció General podeu seleccionar els paràmetres per defecte per guardar documents, i també els formats de fitxer per defecte.

Propietats VBA

Especifica les propietats generals per carregar i guardar documents del Microsoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

Compatibilitat HTML

Defineix parĂ metres per a les pĂ gines HTML.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona d'avĂ­s

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.