Application Colors

Estableix els colors per a la interfície d'usuari del LibreOffice. Podeu guardar els paràmetres actuals com a esquema de color i tornar-los a carregar més avant.

Per accedir a esta orde...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Accessibilitat al LibreOffice

Esquema de color

Guarda i suprimeix esquemes de color.

Esquema

Selecciona l'esquema de color que voleu utilitzar.

Guarda

Guarda els paràmetres actuals com a esquema de color que podeu actualitzar més avant. El nom s'afig al quadre Esquema.

Nom de l'esquema de color

Introdu√Įu un nom per a l'esquema de color.

Suprimeix

Suprimeix l'esquema de color que es mostra al quadre Esquema. No podeu suprimir l'esquema per defecte.

Esquema

Seleccioneu els colors per als elements de la interfície d'usuari.

Per aplicar un color a un element de la interfície d'usuari, assegureu-vos que la casella de selecció de davant del seu nom estiga activada. Per amagar un element de la interfície d'usuari, desactiveu la casella de selecció.

Icona de nota

Alguns elements de la interfície d'usuari no es poden amagar.


Icona de nota

Per tal de millorar la visibilitat del cursor, si l'usuari defineix el color de fons de l'aplicació entre el gris 40% i el gris 60%, el cursor es canviarà automàticament al color gris 40%.


El paràmetre de color Automàtic canvia l'element de la interfície d'usuari al color predefinit de l'esquema de color.

Els paràmetres de color per a "Enllaços visitats" i "Enllaços no visitats" només s'apliquen als documents creats després que s'apliqui la configuració.