General

Especifica els paràmetres generals per al LibreOffice.

Per accedir a esta orde...

Choose - LibreOffice - General.


Ajuda

Especifica el comportament de l'ajuda instal·lada.

Consells ampliats

Mostra un text d'ajuda quan deixeu el cursor damunt d'una icona, una orde de menú o un control en un diàleg.

Diàlegs d'obertura/desament

Utilitza els diàlegs del LibreOffice

Especifica si s'utilitzen els diàlegs del LibreOffice per obrir i guardar documents. Si no activeu esta opció, s'utilitzaran els diàlegs del sistema operatiu.

Els diàlegs del LibreOffice per obrir i guardar documents es descriuen a l'Ajuda del LibreOffice.

Estat del document

En imprimir s'estableix l'estat de "document modificat"

Especifica si la impressió del document compta com a modificació. Si esta opció està seleccionada, la propera vegada que es tanque el document se vos sol·licitarà si voleu guardar els canvis. La data d'impressió es guardarà a les propietats del document com a canvi.

Any (dues xifres)

Defineix un interval de data, dintre del qual el sistema reconeix un any de dos dígits.

Al LibreOffice, els anys s'indiquen amb quatre dígits, de manera que la diferència entre 1/1/99 i 1/1/01 és de dos anys. El paràmetre Any (dues xifres) permet definir els anys per als quals les dates de dues xifres s'afegiran a l'any 2000. Per exemple, si especifiqueu la data 1/1/30 o posterior, l'entrada "1/1/20" es reconeixerà com a 1/1/2020, i no pas com a 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.