General

A la secció General podeu seleccionar els paràmetres per defecte per guardar documents, i també els formats de fitxer per defecte.

Per accedir a esta orde...

Choose - Load/Save - General.


Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Carrega

Carrega els paràmetres específics de l'usuari amb el document

Carrega els paràmetres específics de l'usuari guardats en un document amb el document.

Si Carrega els par√†metres espec√≠fics de l'usuari amb el document no est√† seleccionat, s'aplicaran els seg√ľents par√†metres espec√≠fics de l'usuari:

Els par√†metres seg√ľents sempre es carreguen amb un document, estiga o no activada esta opci√≥:

Carrega els paràmetres de la impressora amb el document

Si esta opció està habilitada, els paràmetres de la impressora es carregaran amb el document. Això pot provocar que un document s'imprimisca en una impressora llunyana si no canvieu la impressora manualment al diàleg Imprimeix. Si l'opció està inhabilitada, s'utilitzarà la impressora estàndard per imprimir este document. Els paràmetres actuals de la impressora s'emmagatzemaran amb el document, estiga o no seleccionada esta opció.

Guarda

Desament automàtic de documents

Edita les propietats del document abans de guardar-lo

Especifica que el diàleg Propietats apareixerà cada vegada que seleccioneu l'orde Anomena i guarda.

Fes sempre una còpia de seguretat

Guarda la versió anterior d'un document com a còpia de seguretat sempre que guardeu un document. Cada vegada que el LibreOffice crea una còpia de seguretat, la còpia de seguretat anterior es reemplaça. La còpia de seguretat té l'extensió .BAK.

Per canviar la ubicaci√≥ de la c√≤pia de seguretat, seleccioneu - LibreOffice- Camins i, a continuaci√≥, introdu√Įu un cam√≠ nou per al fitxer de c√≤pia de seguretat.

Guarda la informació de restabliment automàtic cada

Especifica que el LibreOffice guarda la informació necessària per restaurar tots els documents oberts en cas de fallada. Podeu especificar en quin interval de temps es guarda esta informació.

Minuts

Especifica l'interval de temps en minuts per a l'opció de recuperació automàtica.

Guarda també automàticament el document

Especifica que el LibreOffice guarda tots els documents oberts en guardar la informació de recuperació automàtica. Utilitza el mateix interval de temps que la recuperació automàtica.

Guarda els URL relatius al sistema de fitxers

Esta opció vos permet seleccionar el valor per defecte per a l'adreçament relatiu dels URL al sistema de fitxers i a Internet. L'adreçament relatiu només és possible si el document font i el document al qual es fa referència es troben a la mateixa unitat.

Una adre√ßa relativa sempre comen√ßa al directori en el qual es troba el document actual. En canvi, l'adre√ßament absolut sempre comen√ßa des d'un directori arrel. A la taula seg√ľent es demostra la difer√®ncia de sintaxi entre les refer√®ncies relatives i absolutes:

Exemples

Sistema de fitxers

Internet

relatiu

../imatges/img.jpg

../imatges/img.jpg

absolut

file:///c|/faena/imatges/img.jpg

http://elmeuservidor.com/faena/imatges/img.jpg


Icona d'avís

L'indicador d'ajuda sempre mostra un camí absolut. No obstant això, si un document es guarda en format HTML, el LibreOffice entrarà un camí relatiu si s'activa la casella de selecció adequada.


Seleccioneu esta casella per guardar de manera relativa els URL al sistema de fitxers.

Guarda els URL relatius a Internet

Seleccioneu esta casella per guardar de manera relativa els URL a Internet.

Format de fitxer per defecte i paràmetres ODF

Versió de format ODF

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Les versions actuals del LibreOffice poden obrir documents en els formats ODF 1.0/1.1 and 1.2.

Quan guardeu un document, podeu seleccionar si el voleu guardar en el format ODF 1.2, ODF 1.2 (ampliat) o en el format anterior ODF 1.0/1.1.

Icona de nota

Actualment, el format ODF 1.2 (ampliat) permet que els fitxers del Draw i de l'Impress continguen comentaris. Estos comentaris es poden inserir mitjançant Insereix - Comentari a la versió més recent del programari. Els comentaris es perden si obriu fitxers en versions anteriors del programari que s'havien guardat amb la versió més recent del programari.


Algunes empreses o organitzacions poden necessitar els documents ODF en format ODF 1.0/1.1. Podeu seleccionar que el document es guarde en este format en el quadre de llista corresponent. Este format anterior no pot emmagatzemar totes les funcions noves, per la qual cosa es recomana utilitzar el format ODF 1.2 (ampliat) sempre que siga possible.

El mode ampliat (compat) d'ODF 1.2 √©s un mode ampliat m√©s compatible amb les versions anteriors d'OFD 1.2. Utilitza caracter√≠stiques que s'han desvalorat a ODF 1.2 i/o √©s compatible amb els errors de les versions anteriors de l'OpenOffice.org. Pot ser √ļtil si heu d'intercanviar documents ODF amb usuaris que utilitzen aplicacions que facen servir el format ODF anterior al de la versi√≥ 1.2.

Avisa quan no es guarde en ODF o en el format per defecte

Podeu seleccionar rebre un missatge d'avís quan guardeu un document en un format que no siga d'OpenDocument o que no hàgeu definit com a format per defecte a Carrega/Guarda - General del quadre de diàleg Opcions.

Podeu seleccionar quin format de fitxer s'aplicarà per defecte en guardar documents de diferents tipus. Si per exemple sempre intercanvieu els vostres documents amb altres persones que utilitzen el Microsoft Office, ací podeu especificar que el LibreOffice utilitze només els formats de fitxer del Microsoft Office com a paràmetre per defecte.

Tipus de document

Especifica el tipus de document per al qual voleu definir el format de fitxer per defecte.

Sempre guarda com a

Especifica com els documents del tipus seleccionat a l'esquerra sempre es guardaran com a este tipus de fitxer. Podeu seleccionar un altre tipus de fitxer per al document actual al diàleg Anomena i guarda.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.