Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Tots els paràmetres es guarden automàticament. Per desplegar una entrada, feu doble clic en esta entrada o feu clic al signe més. Per replegar l'entrada, feu clic al signe menys o feu doble clic a l'entrada.

Icona de nota

Només visualitzareu les entrades que siguen aplicables al document actual. Si el document actual és un document de text, només visualitzareu l'entrada del LibreOffice Writer, i així successivament per a tots els mòduls del LibreOffice. El LibreOffice Impress i el LibreOffice Draw es tracten com un sol programa en este diàleg. Les entrades comunes sempre són visibles.


Per accedir a esta orde...

Choose .

Icona de nota

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Carrega/Guarda

Especifica els paràmetres generals de Carrega/guarda.

Configuració de la llengua

Defineix les propietats de les lleng√ľes addicionals.

LibreOffice Writer

Estos paràmetres determinen la manera en què es gestionen els documents de text que es creen al LibreOffice. També és possible definir paràmetres per al document de text actual.

LibreOffice Writer/Web

Defineix els paràmetres bàsics per als documents del LibreOffice en format HTML.

LibreOffice Calc

Defineix els diferents paràmetres per a fulls de càlcul, el contingut que cal mostrar i la direcció del cursor després d'una entrada de cel·la. També permet definir llistes d'ordenació i determinar el nombre de decimals i els paràmetres per gravar i realçar els canvis.

LibreOffice Impress

Defineix diversos paràmetres per a nous documents de presentació, com ara el contingut que es mostrarà, la unitat de mesura utilitzada i l'alineació de la graella.

LibreOffice Draw

Defineix els paràmetres globals per a documents de dibuix, inclòs el contingut que es mostrarà, l'escala que s'utilitzarà, l'alineació de la graella i el contingut que s'imprimirà per defecte.

LibreOffice Math

Defineix el format i les opcions d'impressió per a tots els documents de fórmules nous. Estes opcions s'apliquen quan imprimiu una fórmula directament des del LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defineix els paràmetres generals per a les fonts de dades al LibreOffice.

Diagrames

Defineix els paràmetres generals per als diagrames.

Internet

Especifica els paràmetres d'Internet.