Formularis XML (XForms)

Els documents XForms són un nou tipus de formularis web desenvolupats pel World Wide Web Consortium. El model XForm està basat en el llenguatge XML (Extensible Markup Language) i utilitza seccions diferents per descriure la funció i l'aspecte d'un formulari. Per obtindre més informació sobre les especificacions XForms, visiteu el lloc web següent: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Treball amb XForms

Al LibreOffice, un document XForms és un tipus especial de document del Writer. El mode de disseny de documents XForms té barres d'eines i subfinestres addicionals.

Un cop heu creat un document XForms i l'heu guardat, podeu obrir el document, omplir el formulari i enviar els canvis a un servidor.

Creació d'un document XForms nou

  1. Trieu Fitxer ▸ Nou ▸ Document de formulari XML.

    La finestra de disseny d'XForms s'obri en un document del Writer buit.

  2. Dissenyeu el formulari.

Obertura d'un document XForms

Edició d'un document XForms

Obriu el document XForms, i utilitzeu les barres d'eines i les finestres següents: