Modificació de les plantilles per defecte

Quan obriu un document nou a través del menú Fitxer ▸ Nou, apareix un document buit basat en una plantilla del LibreOffice. Podeu editar la plantilla, modificar-la o reemplaçar-la perquè el document nou continga els vostres estils personalitzats o altres continguts.

Modificació de les plantilles per defecte

Icona de nota

Podeu definir una plantilla de document per a cada mòdul del LibreOffice. A la secció següent es descriu el procediment que heu de seguir per als documents de text.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Trieu Fitxer ▸ Nou ▸ Plantilles.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Ús de plantilles personalitzades

Les plantilles personalitzades vos facilitaran la tasca de diverses maneres.

Plantilles a la carpeta de plantilles

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Plantilles