Protegeix els canvis

Icona de nota

La funció de revisió del LibreOffice està disponible per als documents de text i de full de càlcul.


To protect the changes made in a document during editing, choose Edit - Track Changes - Protect. To turn off the function or to accept or reject changes it is necessary to enter the correct password first.

  1. Choose Protect. This opens the Password dialog.

  2. Introduïu una contrasenya que consti de 1 caràcter com a mínim i confirmeu-la. Feu clic a D'acord.

Registre i visualització de canvis

Acceptació o rebuig de canvis

Comparació de versions d'un document

Fusió de versions

Gestió de versions