Navegació per arribar als objectes ràpidament

Este és un ús comú del Navegador.

Navegador per a la visió general de documents