Navegador per a la visió general de documents

Tots els continguts de la finestra del Navegador es denominen "categories" en este document, ja siguen títols, fulls, taules, marcs de text, gràfics, objectes OLE, seccions, enllaços, referències, índexs o comentaris.

El Navegador mostra tots els tipus d'objectes que conté un document. Si apareix un signe de més (+) al costat d'una categoria, indica que existeix com a mínim un objecte d'este tipus. Si poseu la busca del ratolí al nom de la categoria, es mostra el nombre d'objectes com a consell ampliat.

Feu clic al signe de més (+) per obrir una categoria. Si només voleu veure les entrades d'una categoria determinada, seleccioneu la categoria i feu clic a la icona Visualització del contingut. Fins que no torneu a fer clic a la icona, només es mostraran els objectes d'esta categoria.

Podeu acoblar el Navegador a qualsevol vora del document o tornar-lo a convertir en una finestra independent (feu doble clic a l'àrea de color gris). Podeu canviar la mida del Navegador quan és una finestra independent.

Navegació per arribar als objectes ràpidament

Arrossegar i deixar anar dins d'un document del LibreOffice