Aplicació de signatures digitals

Obtenció d'un certificat

Podeu obtindre un certificat d'una autoritat de certificació. No importa si trieu una institució governamental o una companyia privada, és habitual obtindre este servei pagant, per exemple quan se certifica la vostra identitat. Algunes poques autoritats emeten certificats de form gratuïta, com l'Open Source ProjectCAcert que es base en el model Web of Trust, prou conegut i fiable, de popularitat creixent.

Gestió de certificats

Signatura d'un document

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. Un quadre amb un missatge vos aconsella que guardeu el document. Feu clic a per guardar el fitxer.

  3. Després de guardar-lo, veureu el diàleg Signatures digitals. Feu clic a Afig per afegir una clau pública al document.

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

Signatura de macros dins d'un document

Normalment, les macros formen part d'un document. Si signeu un document, les macros del document se signen automàticament. Si només voleu signar les macros, però no el document, seguiu estos passos:

  1. Trieu Eines - Macros - Signatures digitals.

  2. Apliqueu la signatura tal com s'ha descrit anteriorment per als documents.

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.