Treballar amb taules

Les dades s'emmagatzemen en taules. Per exemple, la llibreta d'adreces del sistema que utilitzeu per a les vostres adreces electròniques és una taula de la base de dades de la llibreta d'adreces. Cada adreça és un registre de dades, presentat com una fila a la taula. Els registres de dades consten de camps de dades, per exemple els camps nom i cognoms i el camp adreça electrònica.

Creació d'una taula nova amb l'Auxiliar de taules

Al LibreOffice podeu crear una taula nova utilitzant l'Auxiliar de taules:

  1. Obriu el fitxer de base de dades on voleu crear la taula nova.

  2. A la subfinestra esquerra de la finestra de la base de dades, feu clic a la icona Taules.

  3. Feu clic a Crea una taula utilitzant l'auxiliar.

Creació d'una taula nova amb la vista de disseny

  1. Obriu el fitxer de base de dades on voleu crear la taula nova.

  2. A la subfinestra esquerra de la finestra de la base de dades, feu clic a la icona Taules.

  3. Feu clic a Crea una taula en vista de disseny.

Veureu la finestra Disseny de taula.

Creació d'una vista de taula nova

Alguns tipus de bases de dades admeten les vistes de taula. Una vista de taula és una consulta que s'emmagatzema amb la base de dades. Per a la majoria d'operacions de bases de dades, una vista es pot utilitzar tal com utilitzaríeu una taula.

  1. Obriu un fitxer de base de dades on voleu crear la vista de taula nova.

  2. A la subfinestra esquerra de la finestra de la base de dades, feu clic a la icona Taules.

  3. Feu clic a Crea una vista de taula.

Veureu la finestra Disseny de vista, que és pràcticament igual que la finestra Disseny de consulta.