Inserció de dades a partir de documents de text

Podeu inserir text en altres tipus de document, com ara fulls de càlcul i presentacions. Tingueu en compte que existeix una certa diferència entre si el text s'insereix en un marc de text, una cel·la d'un full de càlcul o una vista d'esquema d'una presentació.

Icona

Per seleccionar el format en què s'enganxaran els continguts del porta-retalls, feu clic a la fletxa del costat de la icona Enganxa a la barra Estàndard, o trieu Edita ▸ Enganxament especial i, a continuació, seleccioneu el format apropiat.

Còpia de text amb la funció d'arrossegar i deixar anar

Inserció de dades a partir de fulls de càlcul

Còpia d'objectes de dibuix a altres documents