Auxiliar de taules - Crea una taula

Introduïu un nom per a la taula i indiqueu si la voleu modificar a continuació, una vegada haja finalitzat l'auxiliar.

Nom de la taula

Indica el nom de la taula.

Catàleg de la taula

Seleccioneu el catàleg de la taula (esta opció només està disponible si la base de dades admet catàlegs).

Esquema de la taula

Seleccioneu l'esquema de la taula (esta opció només està disponible si la base de dades admet esquemes).

Modifica el disseny de la taula

Seleccioneu esta opció si voleu guardar i editar el disseny de la taula.

Insereix immediatament les dades

Seleccioneu esta opció si voleu guardar el disseny de la taula i obrir la taula per introduir-hi dades.

Crea un formulari basat en esta taula

Seleccioneu esta opció si voleu crear un formulari basat en esta taula. El formulari es crearà en un document de text i contindrà els últims paràmetres utilitzats a l'Auxiliar de formularis.

Auxiliar de taules