Auxiliar de taules - Especifiqueu els tipus i els formats

Especifica la informació per als camps que heu seleccionat.

Camps seleccionats

Seleccioneu un camp per editar-ne la informació corresponent.

^

Feu clic per moure el camp seleccionat un lloc amunt en la llista.

v

Feu clic per moure el camp seleccionat un lloc avall en la llista.

-

Suprimeix el camp seleccionat del quadre de llista.

+

Afig un camp de dades nou al quadre de llista.

Informació del camp

Nom del camp

Mostra el nom del camp de dades seleccionat. Si ho voleu, podeu introduir un nom nou per al camp.

Tipus del camp

Seleccioneu un tipus de camp.

Valor automàtic

Si indiqueu Sí, el motor de la base de dades generarà els valors d'este camp de dades.

Es necessita una entrada

Si indiqueu Sí, este camp no podrà ser buit.

Longitud

Indica el nombre de caràcters que tindrà el camp de dades.

Xifres decimals

Indica el nombre de xifres decimals per al camp de dades. Esta opció només està disponible per als camps de dades numèriques o decimals.

Valor per defecte

Indica el valor per defecte per a un camp de tipus Sí/No.

Expressió d'increment automàtic

Introduïu l'especificador d'orde SQL que indica a la font de dades que ha d'incrementar automàticament un camp de dades INTEGER determinat. Per exemple, l'expressió MySQL següent ha utilitzat l'expressió AUTO_INCREMENT per incrementar el camp "id" cada vegada que l'expressió crea un camp de dades:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Per a este exemple, heu d'introduir AUTO_INCREMENT en el quadre Expressions d'increment automàtic.

Auxiliar de taules - Estableix la clau primària