Edita

El menú Edita d'una finestra de la base de dades.

Copia

Copia l'objecte seleccionat al porta-retalls.

Enganxa

Insereix un element des del porta-retalls. Si ho voleu, podeu inserir formularis i informes, incloses les subcarpetes, des d'un fitxer de base de dades a un altre.

Enganxament especial

Insereix un element des del porta-retalls. Si ho voleu, podeu inserir formularis i informes, incloses les subcarpetes, des d'un fitxer de base de dades a un altre.

Edita

Obri una finestra que vos permet editar la taula, la consulta, el formulari o l'informe seleccionats.

Suprimeix

Suprimeix la taula, consulta, formulari o informe seleccionats.

Canvia el nom

Canvia el nom de l'objecte seleccionat. Segons la base de dades, és possible que alguns noms, caràcters i longituds de noms no siguen vàlids.

Obri

Obri l'objecte seleccionat en el darrer estat guardat.

Crea una vista

Converteix la consulta seleccionada en una vista. La consulta original roman en el fitxer de base de dades i es genera una vista addicional en el servidor de la base de dades. Heu de tindre permís d'escriptura per poder afegir una vista a una base de dades.

Icona de nota

La majoria de bases de dades utilitzen consultes per filtrar o ordenar les taules per a la visualització de registres en un equip informàtic. Les vistes ofereixen les mateixes funcionalitats que les consultes, però des d'un servidor. Si la vostra base de dades és en un servidor que permet l'ús de vistes, les podreu utilitzar per filtrar els registres en el servidor i, d'esta manera, accelerar-ne el temps de visualització.


Auxiliar de formularis

Inicia l'Auxiliar de formularis per a la taula, consulta o vista seleccionada.

Auxiliar d'informes

Inicia l'Auxiliar d'informesper a la taula, consulta o vista seleccionada.

Selecciona-ho tot

Selecciona totes les entrades, incloses les subcarpetes, a la part inferior de la finestra de la base de dades.

Base de dades

Obri un submenú.

Propietats

Obri el diàleg Propietats de la base de dades.

Tipus de connexió

Obri l'Auxiliar de tipus de connexió.

Propietats avançades

Obri el diàleg Propietats avançades.